Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> Rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej
Prawo dla firmZgromadziwszy wszystkie niezbędne informacje udajemy się do Urzędu Miasta lub Gminy. Zgodnie z ustawą Prawo o działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r. (Dz.U. nr 101, poz. 1178) i ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 121, poz. 769 ze zm.) rozpoczynana przez osobę fizyczną działalność podlega wpisowi do ewidencji we właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Urzędzie Miasta lub Gminy.
Planowana była zmiana w tym zakresie i wprowadzenie obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale na szczęście jeszcze to nie jest obowiązkowe dla osób fizycznych.

 

Dokumenty potrzebne w Urzędzie Miasta lub Gminy
W czasie wizyty w urzędzie powinniśmy mieć ze sobą swój dowód osobisty. Formularz można otrzymać w urzędzie gminy lub ściągnij go teraz z naszego działu "Przydatne pliki" (może się zdarzyć, że Twój urząd korzysta z nieco innego formularza, ale jeśli wypełnisz ten, nie będziesz miał kłopotu z wypełnieniem tego, który dostaniesz w urzędzie).

Formularz rejestracyjny
W formularzu jaki przedstawiamy podaje się następujące informacje:

PAMIĘTAJ:
We wpisie do EDG powinieneś umieścic wszystkie rodzaje działalności, które w przyszłości możesz wykonywać. Obniża to koszty i ułatwia pracę.
Nie korzystaj z możliwości złożenia wniosku o numer REGON w urzędzie miasta/gminy.

1. Imiona i nazwisko przedsiębiorcy oraz numer PESEL - należy podać po prostu swoje imię, bądź imiona jeśli ma się ich więcej oraz numer PESEL, który znajdziesz w swoim dowodzie osobistym.

2. Miejsce zamieszkania - pełny adres pod jakim jesteśmy zameldowani wraz z kodem pocztowym i miejscowością.

3. Nazwę firmy pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarcza - pisaliśmy o tym tutaj.

4. Miejsce wykonywania działalności - chodzi o to, że swoją działalność możemy wykonywać w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Jeśli tak, to w linii "zakład główny" czy "miejsce prowadzenia działalności" podajemy adres na przykład biura, czy warsztatu, który wynajmujemy i w którym będziemy prowadzić firmę. Tym samym adres zakładu głównego będzie różny od adresu miejsca zamieszkania.
Jeśli działalność będziemy prowadzić w miejscu zamieszkania, to należy ponownie podać ten sam adres. Pojawiające się czasem określenie "zakład główny" należy rozumieć jako miejsce, gdzie będą przechowywane wszystkie dokumenty przedsiębiorstwa i gdzie jednocześnie działalność może być prowadzona. Tam będą zgłaszać się urzędnicy w przypadku kontroli.
Jest mało prawdopodobne by w momencie zakładania firmy miała już ona ustalone oddziały, ale jeśli w innym mieście lub regionie miasta mamy oddział firmy, to w linii "adres oddziału" należy podać ten adres. W przeciwnym przypadku pole może pozostać puste.
Naszym zdaniemW kolejnym polu "inne stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej" dobrze jest napisać "cała Polska". Na przykład hydraulik może mieć siedzibę firmy w swoim miejscu zamieszkania, ale działalność będzie wykonywać u klientów i w warsztacie. Warsztat może być od biedy oddziałem, ale adresów klientów - nawet tych bardziej stałych - nie jesteśmy w stanie podać. Określenie "cała Polska" jest uogólnieniem, które pozwala prowadzić działalność w dowolnym punkcie kraju. Możesz rozszerzyć ten zapis np. o "kraje Unii Europejskiej", "Europa" lub nawet "cały świat" - ciekawi jesteśmy reakcji urzędników. Jeśli już przy składaniu zgłoszenia zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tak nie można, to jesteśmy ciekawi czemu nie można. Zapytaj, poproś o podstawy prawne takiej decyzji (nie ma takich). Oczywiście lepiej się wtedy wycofać niż ryzykować odmowę wpisu do EDG, ale spróbować warto. Patrz też omówienie "Miejsce prowadzenia działalności".

5. Datę rozpoczęcia działalności lub jej zmiany - podaje się tu dzień, w którym działalność zostanie rozpoczęta; nie powinno się tu wpisywać dnia złożenia formularza do ewidencji, lecz dzień kiedy już wszystkie formalności zostaną zakończone i będzie można rozpocząć działalność; (patrz omówienie daty rozpoczęcia działalności); jeśli po złożeniu zgłoszenia, w toku kolejnych czynności okaże się, że datę rozpoczęcia działalności trzeba zmienić, podaje się tu nową datę - przypominamy jednak, że lepiej dobrze przemyśleć datę rozpoczęcia działalności, niż potem ją zmieniać, to kosztuje! Trzeba zapłacić tyle ile za nowe zgłoszenie. Naszym zdaniem powinieneś tu wpisać datę odległą o miesiąc - najlepiej pierwszy dzień (będzie mniej problemów z wyliczaniem składek na ZUS).

6. Numer posiadanego zaświadczenia - ten element dotyczy tych osób, które wprowadzają zmiany do swojego zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy po prostu podać numer wcześniej otrzymanego zaświadczenia.

7. Dodatkową informacja - należy podać telefon domowy lub komórkowy (jeśli nie ma się domowego, urzędy chętniej jednak dzwonią na numery stacjonarne - co nie oznacza, że musisz im ułatwiać życie); jeśli zgłoszenie ma charakter aktualizacyjny i firma ma jakąś siedzibę z telefonem (i tam jesteśmy najłatwiej uchwytni), to podajemy właściwy numer telefonu siedziby.

8. Wskazanie urzędu skarbowego - należy podać nazwę i adres US właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

9. Przedmiot działalności gospodarczej - czyli rodzaje działalności - dobrze jest podać wszystkie możliwe rodzaje działalności. Nawet jeśli będziemy się zajmować tylko jednym rodzajem, to pozostałe mogą czekać na rozwój naszej firmy - pisaliśmy o tym tutaj. Rodzaje działalności podajemy w układzie: kod PKD, a następnie tekst jaki do tego kodu przynależy (nie należy tu podawać swoich koncepcji na opis działalności, tylko ściśle to, co jest w opisie kodu PKD - wedle zasady, że w urzędach nie przejawiamy żadnych własnych inicjatyw).

Składając formularz rejestracyjny musimy go opatrzyć znaczkami skarbowymi o wartości 100 zł (w urzędzie jest na ogół punkt prowadzący sprzedaż znaczków skarbowych). W ciągu 2 do 3 tygodni od daty złożenia wniosku można się zgłosić do urzędu po odbiór dokumentu potwierdzającego wpisanie naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej (warto zapytać urzędnika o ile sam o tym nie powie, kiedy się zgłosić). Może też być tak, że urząd wyśle zaświadczenie o wpisie pocztą. Informacja o dokonanym wpisie trafia ponadto do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS oraz Urzędu Statystycznego - do których udamy się w następnej kolejności.
W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie podanych do ewidencji informacji (nazwisko, adres, rodzaj działalności) należy je w ciągu 14 dni od ich zaistnienia zgłosić do właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Naszym zdaniemWraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej można też złożyć formularz RG-1 kierowany do GUS oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne numeru NIP. Odradzamy skorzystania z tego udogodnienia. Praktyka pokazuje, że wcale nie skraca to czasu trwania formalności przy zakładaniu działalności gospodarczej, a przy stwierdzeniu przez któryś urząd jakiejś pomyłki nawet wydłuża całą operację. Takie udogodnienie można jedynie polecić osobom, które mają wprawę w wypełnianiu wszystkich dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej i robiły to już wcześniej.

Odmowa dokonania wpisu
Niestety może się zdarzyć i tak, że zamiast wyczekiwanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej otrzymamy odmowę wpisu. Może się tak zdarzyć, gdy złożony formularz zawiera błędy (najczęściej zdarza się, że nie podpisaliśmy składanych dokumentów), gdy zgłoszona przez nas działalność nie jest objęta odpowiednimi przepisami oraz gdy urząd stwierdzi, że prawomocnie orzeczono wobec nas zakaz wykonywania działalności podanej w zgłoszeniu.

| Miejsce wykonywania działalności gospodarczej | REGON w GUS |

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> Rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej