Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> REGON w GUS
REGON w GUS
Teraz przyszedł czas na uzyskanie numeru REGON. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę firmy wojewódzkiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W oddziale (chodź niekoniecznie - patrz dalej) wypełniamy wniosek o wydanie numeru REGON oznaczony kryptonimem RG-1. We wniosku podajemy między innymi następujące informacje:

 

- nazwę firmy,
- dane teleadresowe (adres, telefon),
- formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, sp. c., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
- stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
- rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać kod i opis rodzaju działalności według PKD.

Wraz ze składanym wnioskiem należy złożyć kopię wpisu do ewidencji oraz przedstawić oryginał wpisu do ewidencji, przyda się też dowód osobisty.

PAMIĘTAJ:
Wniosek o REGON możesz wysłać także pocztą.
Uzyskany numer REGON masz obowiązek umieścić na pieczątce i posługiwać się nim w kontaktach z innymi urzędami (np. w ZUS, gdzie numer jest dodatkowym identyfikatorem firmy).

W przypadku dokonywania zmian we wpisie (a zgłosić należy każdą zmianę) dołączamy zaświadczenie o zmianach - dotyczy to też sytuacji likwidacji firmy. Po 2 tygodniach otrzymamy zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. Szczęśliwie nie jest pobierana żadna opłata za jego nadanie. Firma jest zobowiązana do podawania tego numeru na pieczęciach firmowych oraz na drukach urzędowych.

Wypełnianie formularza
Formularz RG-1 możesz ściągnąć w dziale "Przydatne pliki".

W formularzu RG-1 podajesz tylko trzy główne rodzaje działalności. Jeśli tych głównych rodzajów jest więcej ściągnij też plik z formularzem RG-RD (również jest dostępny w "Przydatnych plikach") - stanowiącym załącznik do formularza RG-1, gdzie możesz dopisać pozostałe działalności.
Ilość działalności podanych na formularzu RG-1 i RG-RD może być mniejsza niż ilość podana przy zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W razie potrzeby przy pomocy formularza RG-1 zmienisz zakres swoich najważniejszych działalności. Jest to bezpłatne.

Poradnik GUS-u jak formularz wypełnić znajdziesz również w naszym dziale "Przydatne pliki".
Mamy jednak wrażenie, że będzie Ci łatwiej korzystać z naszego praktycznego przykładu wypełniania RG1:

Na końcu pliku z wyjaśnieniami GUS-owskiemi znajduje się spis teleadresowy jednostek, gdzie formularz możesz złożyć - w podziale na województwa i powiaty.

Nasza poradaNie musimy biec z formularzem (który sobie wydrukowaliśmy i wypełniliśmy) do właściwego Urzędu Statystycznego, wystarczy wysłać go listem poleconym dołączając kopię ksero zaświadczenia o wpisie do ewidencji (na odwrotnej stronie zaświadczenia trzeba dopisać "Dokument zgodny z oryginałem", podać datę i czytelnie się podpisać).

| Ewidencja Działalności Gospodarczej | Wyrabiamy pieczątkę |

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> REGON w GUS