Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> ZUS
ZUS - rejestracja
Przyszedł czas na najbardziej znienawidzony etap zakładania firmy. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że urzędniczki ZUS są najbardziej niechętne do pomocy, o uśmiechu tez możesz zapomnieć. "Wolę przez trzy dni kłócić się z moją panią od VAT-u niż zobaczyć na oczy kogoś z ZUS" - wzdycha znany nam przedsiębiorca.

Główna zasada: ZUS zawsze gubi dokumenty. Wcześniej czy później otrzymasz wezwanie do uzupełnienia lub udowodnienia czegoś.

 

Dlatego też oddzielna teczka na papiery ZUS-owskie jest niezbędna i musi być prowadzona najdokładniej. Każdy dokument wędrujący do ZUS musi mieć swoją kserokopię w Twojej teczce wraz z dopiętym dowodem nadania listem poleconym. Jeżeli dokument składasz osobiście: musisz mieć na kopii czytelny stempel kancelarii wraz z datą i podpisem. Bez tego wpakujesz się w wieczne awantury z urzędniczkami.

Na zgłoszenie swojej osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) masz 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. W przypadku zatrudnienia pracowników lub osób współpracujących (np. rodziny) zgłoszenia musisz dokonać w ciągu 7 dni od przyjęcia ich do pracy lub rozpoczęcia współpracy.

PAMIĘTAJ:
Odpowiedzialność za złożone dokumenty ponosisz wyłącznie Ty. Do porad urzędników ZUS podchodź z dużą ostrożnością.
Zachowuj kopie wszystkich formularzy ZUS-owskich i dowody ich nadania pocztą poleconą.
Dokumenty wysyłaj do ZUS w kopertach A4, nie zginając formularzy.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie odpowiednich formularzy. Wszystkie formularze znajdujące się w naszym dziale "Przydatne pliki" mogą służyć tylko i wyłącznie do nauki. Dokumenty spływające do ZUS muszą być pobranymi tam oryginałami (grubszy papier, większa dokładność druku). Formularzy ZUS-owskich nie powinieneś wysyłać w kopertach mniejszych niż A4 - lepiej ich nie składać na pół.

Wszystkie poniższe formularze moższ ściągnąć dla celów szkoleniowych z naszego działu "Przydatne pliki".

Przy pierwszej wizycie w ZUS weź koniecznie: po trzy egzemplarze deklaracji ZFA, ZUA lub ZZA (na pomyłki), dziesięć egzemplarzy DRA. Jeżeli masz więcej niż jedno konto bankowe, weź dwa egzemplarze formularza ZUS ZBA. Jeżeli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby firmy - weź dwa egzemplarze formularza ZUS ZAA.

Formularz ZFA - jest to zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej lub zmiana danych o nim. Dzięki temu formularzowi ZUS będzie wiedział, że składki będziesz opłacał Ty (o ile system informatyczny mu nie siądzie).

Formularz ZUA - jest to zgłoszenie do ubezpieczeń danych osoby ubezpieczonej lub zmiana danych o niej. Dzięki temu formularzowi ZUS będzie wiedział, że składki będą opłacane za Ciebie (uwaga jak wyżej). Ten formularz wypełniasz tylko, gdy prowadzenie firmy jest Twoim jedynym zajęciem i nikt inny ani nie opłaca za Ciebie składek, ani nie objął Cię ubezpieczeniem w pełnej wysokości (jeśli jest inaczej - patrz formularz ZZA).

Formularz ZZA - jest to zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego bądź zgłoszenie zmiany danych. Dzięki temu formularzowi ZUS będzie wiedział, że zamierzasz opłacać jedynie składkę zdrowotną. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które poza prowadzeniem firmy pracują na pełnym etacie i otrzymują miesięcznie wynagrodzenie co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w danym roku (czyli 849 zł w 2005, 899,10 zł w 2006 r., 936 zł w 2007 r.).

Formularze (oryginalne pobrane w oddziale ZUS lub wysłane programem Płatnik - tylko takie obowiązują) należy złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ZUS.

Przy rejestracji trzeba posiadać przy sobie kserokopie oraz oryginaly (do wglądu): zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nadania numeru NIP, nadania numeru REGON oraz dowód osobisty. Powinieneś również mieć przy sobie numer konta firmowego. Jeżeli składasz wszystkie te dokumenty drogą pocztową, na każdej kserokopii musisz dopisać "Zgodne z oryginałem", datę oraz czytelny podpis. Najlepiej niebieskim długopisem. Pakiet wysyłasz w kopercie A4 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Najprawdopodobniej jednak wcześniej czy później smutna urzędniczka wezwie Cię do wyjaśnienia czegoś. Pracownice ZUS mają to niestety we krwi.

| rejestracja w Urzędzie Skarbowym | powrót |

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> ZUS