Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> Urząd Skarbowy
Urząd Skarbowy - rejestracja
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia naszej działalności gospodarczej musimy się zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby naszej firmy.

Urząd Skarbowy już wie, że nasza firma została wpisana do ewidencji i zna termin rozpoczęcia naszej działalności, bo taki zadeklarowaliśmy na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miasta lub Gminy - warto więc stawić się na czas.
Urząd Skarbowy otrzymał ponadto z Głównego Urzędu Statystycznego dokument podający nasz numer REGON.
Rejestracja składa się z trzech etapów.

 

Etap 1 - Numer Identyfikacji Podatkowej
W Urzędzie Skarbowym składamy wypełniony formularz NIP-1 (dostępny w dziale "Przydatne pliki"). Od tego momentu nasz prywatny dotąd NIP staje się numerem NIP naszej firmy. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, gdy firmę będziemy prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółki otrzymują odrębny numer NIP.

PAMIĘTAJ:
Odpowiedzialność za złożone dokumenty ponosisz wyłącznie Ty. Do porad urzędników US podchodź z dużą ostrożnością.

Bywają sytuację, że Urząd Skarbowy zażąda od nas podania numeru rachunku bankowego, którego jeszcze nie mamy. Należy wówczas argumentować, że jeszcze nie rozpoczęliśmy naszej działalności gospodarczej (jest to widoczne, bo na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji znajduje się zadeklarowana przez nas data rozpoczęcia działalności), nasze obroty wynoszą więc zero i w takiej sytuacji nie mamy obowiązku posiadania rachunku bankowego, a urząd nie może tego od nas żądać.
Od zgłoszenia rachunków bankowych nie uciekniemy - możesz od razu wziąć z US odpowiedni formularz i po wypełnieniu wyślesz go pocztą.

Etap 2 - forma opodatkowania
W tym momencie musimy podać formę opodatkowania jaką wybraliśmy dla naszej firmy.
Temu zagadnieniu poświęciliśmy oddzielny tekst - przeczytałeś go?
Dokonujemy tego składając oświadczenie (może być napisane nawet ręcznie), które musi zawierać następujące informacje:

 • data wypełnienia oświadczenia
 • imię (lub imiona), nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania
 • numer NIP indywidualny, czyli nasz własny (opcjonalnie nr NIP spółki, jeżeli prowadzona przez nas działalność jest np. w formie spółki cywilnej, sp. z o.o. i ma inny numer NIP).
 • nazwę banku i numer rachunku firmowego, jaki tam mamy (proponowaliśmy założyć go wcześniej).
 • Oświadczenie o treści: Wybieram formę opodatkowania .......................................
   Zamiast kropek wstawiamy jeden z poniższych zapisów:
  • na zasadach ogólnych - Księga Przychodów i Rozchodów
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • w formie karty podatkowej (musisz złożyć formularz NIP-16 i zaczekać na decyzję naczelnika US, który określi na podstawie sytuacji Twojego miasta comiesięczną kwotę podatku ryczałtowego - przyp. red.)
  • 19-procentowego podatku dochodowego - Księga Przychodów i Rozchodów

Etap 3 - podatek VAT
Przechodzimy do fundamentalnej decyzji. Czy chcesz wybrać podmiotowe zwolnienie z VAT, czy też nie? Od odpowiedzi na to pytanie zależą zarówno Twoje obowiązki księgowe jak i konieczność pilnowania, czy nie przekraczasz ustawowego limitu. Informacje na ten temat zawarliśmy w tekście Czy zostać płatnikiem podatku VAT?.

Jeżeli uznasz, że Twoje łączne przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczą równowartości 10.000 euro (czyli 38.000 zł), możesz wybrać tzw. podmiotowe zwolnienie z VAT. Jeżeli jednak w trakcie roku okaże się, że limit przekroczysz (i niestety nie chodzi o rzeczywiste przekroczenie, zwróć na to uwagę w podanym wyżej tekście), automatycznie będziesz zobowiązany do płacenia VAT. Składasz wówczas oświadczenie na formularzu VAT-6 (otrzymasz go w Urzędzie Skarbowym).

Jeżeli chcesz lub musisz zostać płatnikiem VAT, wówczas wypełniasz formularz rejestracyjny VAT-R (dostępny w dziale "Przydatne pliki"). Składając formularz, będziesz musiał zapłacić ok. 150 zł w znaczkach skarbowych.

| Zakładamy konto bankowe | Rejestracja w ZUS |

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Zakładamy firmę -> Urząd Skarbowy