Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> ZUS DRA - przykład wypełnienia (stawka ulgowa)

Formularz ZUS DRA - przykład wypełnienia
Miesięczna deklaracja rozliczeniowa
Składka ulgowa (30% pensji minimalnej)

Dane znajdujące się w przykładach wypełnienia formularza są aktualne dla 2005 r.
Aktualne dane finansowe znajdziesz zawsze na stronach portalu ubezpieczeniowego e-insurance.pl.

Formularz ZUS DRA wypełniamy co miesiąc. Co prawda istnieje prawna możliwość nie składania tych deklaracji, jeżeli dane nie uległy zmianie, ale naszym zdaniem początkujący przedsiębiorca nie powinien z tego korzystać. Wypełniając formularze ZUS-owskie nabierasz doświadczenia w walce z tymi dokumentami - na pewno Ci się to przyda, bo przecież na naszych stronach nie jesteśmy w stanie umieścić przykładów wypełnienia wszystkich formularzy i to na dokładkę we wszystkich możliwych konfiguracjach.

 

I. DANE ORGANIZACYJNE

Cyfra "2" w polu 01 oznacza, że twoim terminem składania deklaracji i opłacania składek jest dziesiąty dzień każdego miesiąca (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracowników). Jeżeli dziesiąty przypada w sobotę to termin jest przesuwany o jeden dzień wcześniej. Jeżeli zaś dziesiąty przypada w niedzielę, termin jest przesuwany o jeden dzień później. To bardzo ważna różnica, ponieważ dla Urzędu Skarbowego zarówno sobota jak i niedziela jest dniem wolnym od pracy (terminy podatków przechodzą zatem wyłącznie do przodu). Tymczasem niedotrzymanie terminu opłacenia składki na ZUS przerywa bieg stałego ubezpieczenia chorobowego - tracisz prawo do zasiłku chorobowego!
Pamiętaj zatem o tych terminach i nigdy ich nie pomyl.
Numer deklaracji jest prawie zawsze taki sam - 01 - zaś kolejne dane (11 2005) oznaczają miesiąc i rok za który dana deklaracja jest wypełniana. Ponieważ w naszym przykładzie bierzemy pod uwagę dane za listopad 2005 r., podaliśmy dane 11 2005, tak jakbyśmy mieli opłacać składki 10 grudnia 2005 r. Dane na styczeń 2006 r. zostaną zaktualizowane po podaniu danych przez ZUS (czekamy na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego).

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Dane identyfikacyjne podane w tym formularzu muszą być identyczne z danymi podanymi w formularzach rejestracyjnych płatnika składek (ZUS ZFA). Co do literki! Pamiętaj, że w naszym przykładzie są inne terminy rozpoczęcia działalności.

III. INNE INFORMACJE

W naszym przykładzie w pozycji 01 wpisaliśmy "1", ponieważ dotyczy on jednoosobowej działalności gospodarczej. Inne liczby pojawią się tutaj dla spółek cywilnych i jawnych oraz w firmach zatrudniających pracowników.
W pozycji 02 liczymy ludzi jak kawałki tortu. Każdy zatrudniony pracownik to jakaś część etatu (1/1, 1/4 itd.). W naszym przykładzie firma w ogóle nie ma pracowników, wpisujemy zatem zera.
Zero w pozycji 03 oznacza, że nie wnioskujesz o dofinansowanie pracowników z PFRON lub budżetu państwa. Gdy będziesz miał pracowników zatrudnionych za pośrednictwem urzędu pracy (aktywne zwalczanie bezrobocia) lub niepełnosprawnych, dane w tym miejscu będą inne.
W pozycji 04 podaliśmy stawkę uproszczoną za ubezpieczenie wypadkowe. Obowiązuje ona firmy zatrudniające od 0 do 9 pracowników i wynosi obecnie 1,93%.

IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Dane finansowe można znaleźć w vortalu ubezpieczeniowym e-insurance.pl.

Ciąg dalszy poprzedniego punktu

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Dane finansowe można znaleźć w vortalu ubezpieczeniowym e-insurance.pl.

KOLEJNE PUNKTY FORMULARZA   > > >

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> ZUS DRA - przykład wypełnienia (stawka ulgowa)