Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> ZUS DRA - przykład wypełnienia (stawka ulgowa)

Formularz ZUS DRA - przykład wypełnienia (2)
Miesięczna deklaracja rozliczeniowa
Składka ulgowa (30% pensji minimalnej)

(powrót do poprzedniej strony)

Dane znajdujące się w przykładach wypełnienia formularza są aktualne dla 2005 r.
Aktualne dane finansowe znajdziesz zawsze na stronach portalu ubezpieczeniowego e-insurance.pl.

 

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W naszym przykładzie pozostawiamy to pole puste, gdyż żadnych świadczeń wypłacanych nie było. O świadczeniach będziemy pisać oddzielnie w szerszych tekstach.

VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV I V

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Dane finansowe można znaleźć w vortalu ubezpieczeniowym e-insurance.pl.

VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega żadnym ulgom - jest taka sama zarówno w ulgowej jak i normalnej wysokości składek na ZUS.

VIII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FP I FGŚP

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Oto dodatkowy bonus ulgowej składki na ZUS. Przypadkiem (bo nie wygląda to na działanie celowe) w ustawie wprowadzającej ulgową składkę na ZUS nie znalazło się wyłączenie składek na Fundusz Pracy. Sięgamy zatem po przepisy dotyczące FP i co? Okazuje się, że ze względu na niską podstawę składek na te fundusze... nie ma. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule poświęconym ulgowej składce ZUS.

IX. ŁĄCZNA SUMA KWOT DO ZAPŁATY

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Dane finansowe można znaleźć w vortalu ubezpieczeniowym e-insurance.pl.

X. TEN DZIAŁ POZOSTAWIASZ PUSTY - WYPEŁNIA GO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

XI. DEKLARACJA DOCHODU

Pamiętaj, że oglądasz przykład dla składki ulgowej (30% minimalnej płacy)!
Dane finansowe można znaleźć w vortalu ubezpieczeniowym e-insurance.pl.

XII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W punktach od 01 do 07 nic na razie nie wpisujesz - dodatkowe formularze dotyczą bardziej skomplikowanych sytuacji, wymagających składania dodatkowych dokumentów. Będziemy o nich pisać w szerszych artykułach.
W polu 08 (data wypełnienia) powinna znaleźć się data zgodna z terminami ustawowymi - w praktyce w naszym przypadku byłoby to pomiędzy 01.12.2005 a 10.12.2005 r. Nie podajemy przykładu graficznego, aby zmniejszyć szanse na kolejną pomyłkę.
W polu 10 podpisujesz się i przystawiasz pieczątkę (o ile ją masz).

Powrót: składki ZUS

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> ZUS DRA - przykład wypełnienia (stawka ulgowa)