Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> Ulgowa składka ZUS

Ulgowa składka ZUS

30 lipca 2005 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Najważniejsze nowelizacje, to:

1) Zobowiązanie rencistów prowadzących firmę do opłacania poza ubezpieczeniem zdrowotnym także składki ubezpieczenia rentowego i emerytalnego - czyli rozwiązanie dla tych osób niekorzystne. Zmiana została wprowadzona w celu zamknięcia luki w przepisach - osoby na rencie dotychczas nie musiały płacić składek na ZUS, co często było sposobem na nieuczciwą konkurencję (np. przerejestrowanie firmy syna na ojca).
Na razie jednak zmiana ta nie weszła w życie. Kolejne rządy odsuwają w czasie jej działanie.

 

2) Wprowadzenie dla rozpoczynających działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 roku możliwości opłacania przez 24 miesiące składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z tego przywileju nie będą mogły skorzystać między innymi osoby, które w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych (5 lat) prowadziły już pozarolniczą działalność gospodarczą, albo wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy - a to już rozwiązanie bardzo korzystne. Aby sprawdzić dokładnie czy możesz skorzystać z dobrodziejstwa tej ustawy wykonaj przygotowany przez nas test.

Jak widać ulga nie dotyczy wszystkich. Skorzysta z niej świeży narybek przedsiębiorców, czyli osoby, które albo dopiero weszły na rynek pracy, albo pracowały dotąd na etacie i zdecydowały się pracować na własny rachunek, ale nie dla firmy, dla której dotąd pracowały. Jeśli więc rozpiera Cię energia, by zacząć własną działalność koniecznie czytaj dalej, bo ten tekst jest dla Ciebie.

Druga nowelizacja kryje w sobie nie jedną ulgę lecz aż dwie. Pierwsza jest oczywiście związana z możliwością opłacania składki na ubezpieczenie społeczne nawet od tak niewielkiej kwoty jak 30% minimalnego wynagrodzenia. Dla osób, które zadeklarują kwotę minimalną (czyli owe 30% minimalnego wynagrodzenia), a przynajmniej niższą od minimalnego wynagrodzenia jest jeszcze niespodzianka. Składka na Fundusz Pracy będzie wynosić zero złotych. Jest to zgodne z aktualnie obowiązującym art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Mówi on, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku osób korzystających z ulgi podstawa wymiaru jest niższa, bo wynosić może nawet 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i stąd pominięcie tej składki.
Zobaczmy, co dobrego w żywej gotówce kryje się dla przedsiębiorcy za tą ustawą.

Zwykły przedsiębiorca musi zapłacić składkę wyliczoną od:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
  • 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w odpowiednim kwartale włącznie z wypłatami z zysku na ubezpieczenie zdrowotne.
Przedsiębiorca, który skorzysta z ustawy może minimalnie zapłacić składkę wyliczoną od:
  • 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku na ubezpieczenie społeczne - od podstawy o połowę mniejszej!
  • 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w odpowiednim kwartale włącznie z wypłatami z zysku na ubezpieczenie zdrowotne - tu bez zmian,
  • a składki na Fundusz Pracy nie płaci w ogóle!

Różnica w wysokości składek będzie różna w różnych miesiącach, ale szybko przekroczy 500 zł. Jeśli dla kogoś to mało, to wystarczy pomnożyć tę kwotę przez 24 miesiące, otrzymując kwotę około 12.000 zł całkowitego zmniejszenia obciążenia składkami.

Jeżeli chcesz porównać aktualne kwoty zwykłych i "ulgowych" składek na ZUS, kliknij tutaj i przejrzyj końcową część tabeli.

Kwota różnicy będzie stale rosnąć ponieważ klasyczne składki ZUS-owskie co kwartał rosną a podstawa ulgowej ustalana jest raz do roku i będzie cały czas bardzo atrakcyjna.
Każdy kij ma dwa końce. Opłacając tak niskie składki musimy mieć świadomość, że oznacza to mniejsze kwoty odłożone do wyliczenia naszej przyszłej emerytury oraz - co może być bardziej dolegliwe w krótkim czasie - groszowe wypłaty w przypadku choroby.

Ulga jest bardzo korzystna, ale warto skorzystać z niej w sposób przemyślany. Najgorsze co można zrobić to uruchomić działalność korzystając z ulgi i rozłożyć się z powodu nieprzygotowania się do prowadzenia działalności. Osoby, które skorzystają z ulgi, ale zakończą działalność przed upływem jej obowiązywania, czyli owych 24 miesięcy, by ponownie skorzystać z ulgi będą musiały czekać całe 60 miesięcy... i to z nadzieją, że ulga nie zostanie zniesiona, co nie jest pewne w aktualnej sytuacji politycznej kraju.

Składki ZUS - powrót

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> Ulgowa składka ZUS