Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> Terminy składek ZUS

Terminy składek ZUS
Pierwsza grupa biznesmenów: jednoosobowa działalność gospodarcza (nie zatrudniająca pracowników), wspólnicy spółki cywilnej (nie zatrudniającej pracowników) oraz wspólnicy spółek jawnych (nie zatrudniających pracowników).
Termin ogólny płatności składek na ZUS: 10 dzień każdego miesiąca. Wyjątki:

 • 12 lutego 2007 r.
 • 12 marca 2007 r.
 • 11 czerwca 2007 r.
 • 12 listopada 2007 r.

 

Druga grupa biznesmenów: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółki cywilnej oraz wspólnicy spółek jawnych, których firmy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika.
Termin ogólny płatności składek na ZUS: 15 dzień każdego miesiąca. Wyjątki:

 • 16 kwietnia 2007 r.
 • 16 lipca 2007 r.
 • 17 września 2007 r.
 • 17 grudnia 2007 r.
Co zrobić, jeżeli zapłaciłeś składki po terminie?

Po pierwsze musisz wypisać jeszcze trzy przelewy. Na każde z odrębnych kont ZUS-owskich (tzw. 51, 52 i 53) przelewasz kwotę odsetek karnych (w wysokości odsetek ustawowych). Odsetki ustawowe są związane ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Ich wysokość jest ogłaszana w dziennikach ustaw. Na podręczne potrzeby prezentujemy odsetki ustawowe od roku 2000:

 • od 15.10.2005 r. - aktualne - 11,5%
 • od 10.01.2005 r. do 14.10.2005 r. - 13,5%
 • od 25.09.2003 r. do 09.01.2005 r. - 12,5%
 • od 01.02.2003 r. do 24.09.2003 r. - 13%
 • od 25.07.2002 r. do 31.01.2003 r. - 16%
 • od 15.12.2001 r. do 24.07.2002 r. - 20%
 • od 01.11.2000 r. do 14.12.2001 r. - 30%
 • od 15.05.1999 r. do 31.10.2000 r. - 21%

Kwotę odsetek karnych liczymy w ten sposób: kwota składki razy roczna karna stopa procentowa podzielona przez 360. Tę kwotę mnożymy przez liczbę dni opóźnienia. Wynik ostatniego mnożenia zaokrąglamy do pełnego grosza (do 0,49999 grosza w dół, od 0,5 grosza w górę) i wychodzi nam jakaś kwota. Na nią wypisujemy przelew.
Następnie apiat' od nowa ze składką kierowaną na konta 52 i 53.

ZUS uwielbia spóźniających się płatników. Przy pierwszej okazji (dostarczenie zwolnienia) z lubością wydaje decyzję o odmowie wypłacenia zasiłku chorobowego. Nie zdarzyło nam się jeszcze spotkać z sytuacją, że ZUS informuje płatnika, że opóźnił się z terminem płatności składki ZUS. Wyłazi to dopiero po czasie - gdy odsetki karne są wyższe (na czym cesarzowa ZUS zarabia) i można w majestacie prawa nie wypłacić zasiłku chorobowego (na tym cesarzowa ZUS także zarabia). Tłumaczenie klasyczne: prawo nie nakazuje informowania płatnika o opóźnieniu czy niedopłacie. Mają na Ciebie pierwszego haka.

W razie przeterminowania składek możesz po wpłaceniu odsetek napisać dodatkowe pismo do dyrektora oddziału ZUS z prośbą o tzw. przywrócenie ciągłości ubezpieczenia. Jednak małe sa szanse, że taką decyzję otrzymasz.

Składki ZUS - powrót

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Składki ZUS -> Terminy składek ZUS