Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Podatki -> PIT-5: przykład wypełnienia

PIT-5 - miesięczna deklaracja na zaliczkę miesięczną
Przykład wypełnienia formularza

Wybrałeś wersję C - podatnik odnotował stratę Jeżeli jest to pomyłka, cofnij się do poprzedniej strony.

 

W polu 64 podajemy nasz numer NIP, w polu 65 identyfikator REGON naszej działalności, w polu 66 pełną nazwę a w polu 67 adres prowadzenia działalności.

W polu 68 należy podać nasz udział w przychodach i kosztach działalności. W przypadku spółek jest to określone w umowie, ale przy naszej własnej działalności podajemy 100%.

W polu 69 podajemy wartość naszego przychodu z wykonywanej działalności jaki osiągnęliśmy od początku roku.

  Skąd to wziąć?
  W swojej Księdze Przychodów i Rozchodów regularnie zamykasz miesiąc rozliczeniowy. W przykładzie wypełnienia, o którym piszemy w dziale "Księgowość", przykładowe zamknięcie miesiąca jest tutaj. W polu 69 formularza PIT-5 wpisujemy wartość, która w księdze przychodów figuruje w kolumnie 9 "Razem przychód" w wierszu "Razem od początku roku". Tak jak w grze w okręty: chodzi o pole w kolumnie 9 i ostatnim wierszu. Niestety, kwoty się nie zgadzają, bo nie mogą ze względów technicznych: w przykładzie zamykania miesiąca w KPiR suma wynosi 422,18 zł. Z kolei na potrzeby przykładu wypełniania PIT-5 w wersji C przyjęliśmy kwotę 9846,56 zł - i ją właśnie wpisaliśmy w pole 69.

W polu 70 podajemy poniesione koszty, też od początku roku.

  Skąd to wziąć?
  W swojej Księdze Przychodów i Rozchodów regularnie zamykasz miesiąc rozliczeniowy. W przykładzie wypełnienia, o którym piszemy w dziale "Księgowość", przykładowe zamknięcie miesiąca jest tutaj.
  W polu 70 formularza PIT-5 wpisujemy wartość, która jest sumą trzech pól z księgi przychodów z wiersza "Razem od początku roku":
  • kolumny 10 (zakup towarów handlowych)
  • kolumny 11 (koszty uboczne zakupu)
  • kolumny 15 (razem wydatki)
Jeśli koszty są większe od przychodów, to różnicę (koszty minus przychody) wpisujemy w pole 72, jako naszą stratę - tak właśnie jest w naszym przykładzie w wersji C (przychód nie pokrywa wszystkich kosztów). Inne wersje znajdziesz na poprzedniej stronie.
Nasz całkowity przychód od początku roku osiągnął całkiem sympatyczną wartość 9846,56 zł, niestety przy wysokich kosztach uzyskania w wysokości 10213,47 zł.
Wykonujemy odejmowanie: 9846,56 - 10213,47 = -366,88
Ten wynik jest naszą stratą (i idzie bez znaku minusa do pola 71).

Teraz wróćmy do części C formularza.

Ponieważ prowadziliśmy tylko jedną działalność więc:

 • w polu 19 podajemy wartość przychodu przepisując kwotę z pola 69;
 • w polu 20 podajemy wartość kosztów uzyskania przychodów przepisując kwotę z pola 70.
Skoro nasze koszty uzyskania były wyższe od przychodów, to mamy stratę, którą wpisujemy w pole 22 (jeśli byłyby niższe, to mamy dochód, który należy wpisać w pole 21 - ale to oznaczałoby, że wybrałeś złą wersję naszego przykładu!).
W polach 27 do 30 należy każdą kolumnę podsumować. W naszym przykładzie wygląda to jak poniżej:

KOLEJNE PUNKTY FORMULARZA >>>

NAWIGATOR: Strona główna -> Podatki -> PIT-5: przykład wypełnienia