Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Opis Księgi

Księga Przychodów i Rozchodów:
Część 1: Opis Księgi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, zwana w skrócie "KPiR", jest fizycznie bardzo szeroka. W opisie nie będziemy się posługiwać całym arkuszem, ale tylko tymi fragmentami, które są wypełniane. Wszystkie wpisy przykładowe w plikach graficznych podajemy kolorem niebieskim - tak abyś mógł łatwo zidentyfikować, co wpisujemy a co jest elementem formularza Księgi.
Rada praktyczna: całe wprowadzenie powinieneś czytać z egzemplarzem przykładowym Księgi na biurku. Znajduj kolumny i opisy. Tylko w ten sposób KPiR przestanie być dla Ciebie czarną magią.

 

Jak wygląda cała strona KPiR? Poniżej widzisz wersję pomniejszoną - aby dokładnie przyjrzeć się kolumnom i jej opisom, kliknij na poniższy obrazek. Szerokość kolumn jest zmniejszona, żeby całość miała sensowne rozmiary, nie utrudniające operowania przeglądarką internetową.

W lewym górnym rogu arkusza podajemy miesiąc i rok jakiego będą dotyczyć zapisy. Zapisy dotyczące kolejnego roku zaczynamy w następnej księdze, zaś zapisy dotyczące kolejnego miesiąca na kolejnej karcie.

Rozpoczynając zapisy w księdze kolejne strony numerujemy w miarę jej zapisywania, rozpoczynamy oczywiście od strony pierwszej (prawy górny róg).

Księga składa się z kilkunastu kolumn, które można podzielić na kilka charakterystycznych części.
Część pierwszą stanowi opis zdarzenia gospodarczego jakie zapisujemy. Aby powiększyć obrazek, wystarczy na niego kliknąć:

W kolumnie 1 "L.p." podajemy liczbę porządkową zapisu. Dokument na podstawie którego dokonujemy zapisu oznaczamy tym numerem, żeby łatwo było odnieść dokument do zapisu i odwrotnie, żeby mając zapis pozycji w księdze łatwo było odszukać dokument.
Numerację można rozpoczynać od nowa w każdym miesiącu (dokumenty trzeba wtedy oznaczać numerem pozycji i oznaczeniem miesiąca, np. 3/06, co oznacza trzecią pozycję w czerwcu) lub kontynuować ją przez cały rok. Kolejny rok rozpoczynamy z nową numeracją.

W kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" podajemy datę dokumentu na podstawie którego wprowadzamy zapis. Każdy zapis musi się opierać o jakiś dokument, czy to fakturę VAT jaką wystawiamy lub otrzymujemy, czy dowód wewnętrzny, czy inne.

W kolumnie 3 "Nr dowodu księgowego" podajemy oznaczenie dokumentu jaki jest podstawą tego zapisu; każdy dokument musi mieć nadany jakiś kolejny numer. Jan Kowalski otrzymał fakturę z numerem 11/06 i ten numer zapisujemy dodając "FV" (czyli "faktura VAT") na początku. Kolejne to dowód wewnętrzny (DW) z numerem 3/06 i jeszcze jedna faktura VAT z numerem 1/06.

W kolumnie 4 "Imię i nazwisko (firma)" podajemy nazwę kontrahenta. Jeśli jest to osoba fizyczna, to jej imię i nazwisko a jeśli firma, to jej nazwę i formę prawną. W przypadku Dowodu Wewnętrznego podajemy nazwę WŁASNEJ firmy! Nazwa kontrahenta będzie funkcjonować tylko w treści Dowodu Wewnętrznego.

W kolumnie 5 "Adres" podajemy adres naszego kontrahenta: nazwę ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość. Kod pocztowy nie jest konieczny (choć na fakturze VAT umieszczać go trzeba).
Niekiedy nazwy trzeba mocno skracać. Na przykład łódzcy spece od nazw (czyli prawica katolicka na początku lat 90. ubiegłego wieku a dokładniej dwóch takich panów radnych) wymyślili sobie poprawną politycznie nazwę: ulica Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Żadna księga takich pomysłów nie wytrzyma i wszyscy używają starej dobrej nazwy "ul. św. Teresy". To nie jedyny taki przypadek. W Łodzi jest też ulica Dwudziestego Ósmego Pułku Strzelców Kaniowskich, którą zrozpaczeni księgowi skracają np. do "28. PS Kaniowskich". Skracając ulicę staraj się zachować jakiś rozsądek, bo zapis "28 PSK" byłby już przesadnie krótki i uniemożliwiałby łatwą identyfikację adresu.

W kolumnie 6 "Opis zdarzenia gospodarczego" krótko opisujemy o co chodzi w danym zdarzeniu. Miejsca nie ma dużo więc opis powinien być raczej lakoniczny.

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Opis Księgi