Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Koniec strony

Księga Przychodów i Rozchodów: Koniec strony

W większości firm jedna strona KPiR nie wystarczy na zapisanie wszystkich działań gospodarczych z jednego miesiąca. Trzeba zatem wypełniać kolejne strony księgi. Ustawa wymaga podsumowania kolumn na końcu każdej strony - nie ma tu nic do rzeczy zamykanie miesiąca w KPiR.

Omówmy zatem jeszcze dolne wiersze księgi, gdzie znajduje się podsumowanie strony. Na przykładzie pokazaliśmy tylko fragment podsumowania pod częścią z przychodami.

 

Uważaj na dalszy opis. Nie jest wbrew pozorom "masłem maślanym" i postaraj się dokładnie zrozumieć, o co chodzi w kończeniu strony (tzw. suma folio), szczególnie w zakresie tego nieszczęsnego przepisywania danych z poprzedniej strony KPiR.

Krok 1. "Suma strony" to suma kolumny z danej strony księgi. W naszym przykładzie dla kolumny 7: 120,15 + 36,20 = 156,35

Krok 2. "Przeniesienie z poprzedniej strony": tu wpisujemy sumę, którą na poprzedniej stronie KPiR wpisaliśmy (np. tydzień temu) w wierszu "Razem od początku roku". Nie pomyl się. Kwota z rubryki "Razem od początku roku" z poprzedniej strony Księgi. W naszym przykładzie dla kolumny 7 jest to kwota 250,42.

Krok 3. "Razem od początku roku": tutaj sumujemy wiersze "Suma strony" i "Przeniesienie z poprzedniej strony". W naszym przykładzie dla kolumny 7 jest to 156,35 + 250,42 = 406,77.

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Koniec strony