Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Inne dokumenty księgowe

Księga Przychodów i Rozchodów:
Dowody księgowe: INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE

Dowody Wewnętrzne są podstawowym sposobem zaksięgowania kosztów, których potwierdzenia są "dziwne" (czyli nie są to faktury VAT). Niekiedy można je księgować bezpośrednio, lecz naszym zdaniem bezpieczniej jest posługiwać się nimi tylko jako "podkładkami" do Dowodów Wewnętrznych.

 

Poniższe dowody poniesienia kosztu zawierają listę danych wymaganych do tego, aby można było je traktować bezpośrednio jako faktury VAT - i również bezpośrednio księgować w KPiR. Oznacza to, że nie masz obowiązku wypisywania Dowodu Wewnętrznego, jeżeli dany dokument zawiera wszystkie informacje podane przy jego opisie. Ale powtórzmy: dla bezpieczeństwa (żeby uniknąć przypadku, że bezpośrednio zaksięgujesz dokument, który miał jakiś mało znaczący błąd) lepiej jest korzystać z DW.
Poniżej przedstawiamy listę często spotykanych potwierdzeń wydatków, które są traktowane równoprawnie z fakturami VAT. Jeżeli jednak dany dokument czegoś nie posiada (choćby jednej rzeczy z wymienionych w opisie), trzeba go księgować za pośrednictwem DW a nie bezpośrednio.

1. Bilety jednorazowe za przejazd kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeśli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 kilometrów, kwotę należności wraz z podatkiem.
Dlaczego powyżej 50 km? Bo przy krótszych trasach musisz opisać cel przejazdu, żeby uzasadnić, iż wynikał on z prowadzenia działalności gospodarczej (np. przejazd na rozmowy z klientem). Przy dłuższych też musisz umieć to uzasadnić, ale najczęściej jest łatwiej (bo masz np. podpisaną wówczas umowę z odbiorcą lub dostawcą, bilet z targów specjalistycznych itp.)

2. Dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeśli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia, nazwę autostrady, za przejazd którą pobrana była opłata, kwotę należności wraz z podatkiem i kwotę podatku.

3. Dokumenty związane z usługami bankowymi i ubezpieczeniowymi zwolnionych od podatku VAT, jeśli zawieraja co najmniej następujące dane: określenie usługodawcy i usługobiorcy, numer i datę wystawienia, nazwę usługi, kwotę, której dotyczy dokument.
Uważaj na śmietnik! Jeżeli masz zaksięgować jedną czy dwie prowizje bankowe, możesz to zrobić bezpośrednio. Ale jeżeli tych prowizji (i potwierdzających je kartek dołączanych do wyciągu) masz kilkanaście lub kilkadziesiąt, wówczas lepiej i wygodniej jest zaksięgować koszty prowizji bankowych za pośrednictwem Dowodu Wewnętrznego. Dzięki temu piszesz listę tych wydatków na zwykłej kartce (data - kwota) i przepisujesz w DW sumę wszystkich drobnych wydatków na te cele. Gdy pierwszy raz wpiszesz dwadzieścia razy w KPiR pełne zapisy kwot po 3 czy 4 złote, zrozumiesz, na czym polega wyższość DW w tym przypadku. :-)

4. Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej - cokolwiek to jest, szczerze przyznajemy, że nie mamy pojęcia - jeśli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy, kwotę należności wraz z podatkiem i kwotę podatku.

PAMIĘTAJ: Jeżeli nie jesteś pewien, czy dany dokument możesz potraktować jak fakturę VAT i zaksięgować bezpośrednio w Księdze Przychodów i Rozchodów - na wszelki wypadek zrób to za pośrednictwem Dowodu Wewnętrznego, do którego dokument podepniesz. Bezpieczniej, mniej nerwowo i w ogóle przyjemniej się zrobi. :-)

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Inne dokumenty księgowe