NAWIGATOR: Strona główna -> ELGI

a r t y k u ł   s p o n s o r o w a n y

ELGISpołeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem międzynarodowego projektu ELGI - eLearning for eGovernment (elgi-project.eu), którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat e-administracji w Europie.

Interoperacyjność to zdolność systemów informatycznych do przetwarzania, magazynowania i wymiany dokumentów elektronicznych przy użyciu jednolitych standardów technologicznych i procesów. W erze rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego, interoperacyjność systemów informacyjnych różnych organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych, staje się głównym czynnikiem dla wydajności gospodarki.

Systemy e-government muszą być tworzone w oparciu o przepływ informacji pomiędzy ich użytkownikami (np. administracja publiczna), instytucjami legislacyjnymi oraz tworzącymi systemy IT.
W ramach projektu opracowany został kurs e-learningowy który porusza powyższe zagadnienia, kurs jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym kursie pilotażowym prosimy o kontakt:
Piotr Goetzen (koordynator merytoryczny): goetzen@spoleczna.pl lub
Marta Kędzia (koordynator administracyjny): mkedzia@spoleczna.pl

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem uczestnictwa.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://elgiproject.eu/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

a r t y k u ł   s p o n s o r o w a n y

NAWIGATOR: Strona główna -> ELGI