Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

Ubezpieczenia on-line

Ptasia grypa

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Biura księgowe -> Informacje dla biur -> Regulamin wpisów reklamowych

Regulamin usługi elektronicznej
"Wpisy reklamowe w MałyBiznes.pl"

Wpis bezpłatny - element reklamowy, znajdujący się w internetowej bazie danych "Biura księgowe" prowadzonej przez vortal MałyBiznes.pl, zawierający nazwę i adres Zleceniodawcy.
Wpis podstawowy - element reklamowy, znajdujący się w internetowej bazie danych "Biura księgowe" prowadzonej przez vortal MałyBiznes.pl, zawierający nazwę, adres, numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, numer faksu oraz krótki opis zakresu usług oferowanych przez Zleceniodawcę o długości nie większej niż 100 znaków.

Wpis PREMIUM - element reklamowy, znajdujący się w internetowej bazie danych "Biura księgowe" prowadzonej przez vortal MałyBiznes.pl, zawierający nazwę, adres, numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, numer faksu, opis zakresu usług oferowanych przez Zleceniodawcę o długości nie większej niż 150 znaków, tekst reklamowy o długości nie większej niż 200 znaków, logo Zleceniodawcy lub inny wskazany przez niego element graficzny, adres e-mail oraz adres strony internetowej Zleceniodawcy.

1. Umieszczenie wpisu reklamowego w bazie biur księgowych vortalu MałyBiznes.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwanej dalej w skórcie USUDE) z 10 lipca 2002 r.

2. Abonenci wyrażają zgodę na upublicznienie swoich danych w bazie biur księgowych vortalu MałyBiznes.pl, wykonanej w technologii HTML. Wygląd i kształt wpisów zależy od decyzji usługodawcy.

3. W przypadku wyboru opcji wpisu podstawowego lub PREMIUM Usługobiorca ma prawo do umieszczenia danych określonych w preambule Regulaminu przez okres 12 miesięcy abonamentowych. W przypadku wyboru opcji wpisu bezpłatnego Usługobiorca zgadza się na możliwość usunięcia wpisu w dowolnym czasie - w takim przypadku jego dane osobowe są usuwane i nie są przetwarzane.

4. Usługodawca ma prawo odrzucenia wniosku i nie umieszczenia wpisu reklamowego bez podania przyczyn. W takim przypadku dane osobowe są usuwane i nie są przetwarzane. Usługobiorca winien wnosić opłaty dopiero po potwierdzeniu przyjęcia wpisu do emisji.

5. Podanie danych osobowych osoby trzeciej lub wykorzystywanie zastrzeżonych znaków graficznych i słownych bez upoważnienia posiadacza praw, może skutkować odpowiedzialnością prawną na wniosek poszkodowanej osoby lub firmy.

6. Usługodawca zachowuje dane identyfikacyjne umożliwiające organom prawa dotarcie do osoby, która przesłała formularz zgłoszeniowy do usługodawcy. Dane zawierają m.in. numer IP nadawcy, datę i godzinę zgłoszenia, system operacyjny komputera użytego do tego celu.

7. Aktualizacje bazy danych są wykonywane przez usługodawcę co najmniej raz na miesiąc.

8. Usługobiorca ma prawo zlecenia usunięcia swojego wpisu reklamowego podczas najbliższej aktualizacji bazy. Usługobiorca nie otrzymuje refundacji żadnych wniesionych opłat. Po usunięciu wpisu dane osobowe są usuwane i nie są dalej przetwarzane.

9. Zgodnie z art. 6 ust. 1 USUDE informujemy, że korzystanie z usług reklamowych portalu MałyBiznes.pl nie powoduje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zagrożenia ogólne wynikają z upublicznienia danych osobowych, w tym adresu zamieszkania/siedziby, wszystkim czytelnikom bazy danych tworzonej przez portal MałyBiznes.pl. Usługodawca nie ogranicza w żaden sposób dostępności bazy dla użytkowników sieci Internet.

10. Zgodnie z USUDE informujemy, że przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, lista usług świadczonych klientom biura, tekst informacyjno-reklamowy, numer telefonu stacjonarnego, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej e-mail, logo lub wybrany przez Usługobiorcę element graficzny. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

11. Usługodawcą w rozumieniu USUDE jest firma Termit Internet Consulting, Łódź, ul. Zgierska 142/263, e-mail: e-insurance@e-insurance.pl.

12. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane osobom i podmiotom trzecim, w szczególności zaś czytelnikom serwisu MałyBiznes.pl.

13. Baza danych znajduje się fizycznie na serwerze providera portalu MałyBiznes.pl.

14. Usługodawca ma prawo do przesyłania Usługobiorcy informacji reklamowych (własnych i zleconych) oraz promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz klasycznych przesyłek listowych. Po usunięciu wpisu reklamowego usługodawca zaprzestaje tych czynności.

Jeżeli akceptuje Pan(i) powyższy regulamin, prosimy o wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Biura księgowe -> Informacje dla biur -> Regulamin wpisów reklamowych